Staże i praktyki

STAŻE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU:
» Staż w Centrum Nauczania w Języku Angielskim UMP
» Staż w Dziale Realizacji Projektów UMP
» Staż w Dziale Analiz i Rozwoju UMP
AKTUALNE OFERTY STAŻY I PRAKTYK:
» Praktyki zawodowe (praktyki wakacyjne) dla studentów/ek pielęgniarstwa i położnictwa
» Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na płatne staże
» Staż dla magistra farmacji
» Praktyki dla studentów zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, psychologii, psychoterapii, resocjalizacji, pedagogik
» Staż w Dziale Zapewnienia Jakości
» Staż w Dziale Jakości w Dostawach
» Staż w Dziale Dokumentacji Jakościowej
» Praktyka w Technologicznym Wsparciu Jakości
» Praktyka obszarze Kapsułek
» Praktyka w Zapewnieniu Jakości
» Program stażowy w Kongresie USA i Parlamencie Zjednoczonego Królestwa
» Praktyka w Archiwum Dokumentacji Jakościowej
» Letni program stażowy Warsaw Site Internship Program
» Praktyki studenckie w Ministerstwie Zdrowia
» Program Stażowy w sieci franczyzowej
» Staż dla Magistra farmacji
» Staże w Parlamencie Europejskim
» Staż w Medbase
» Rekruter / Rekruterka (długoterminowy płatny staż studencki) - zdalnie
» Staż w aptekach
» Praktyki zagraniczne z AIESEC
» Wielokulturowa przygoda z AIESEC
» Program ambasadorski Boehringer Ingelheim