Akademia Formedis

Akademia formedis - logo

Formedis Medical Managment & Consulting we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zainicjował  projekt "Akademia Formedis", który ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia wśród przyszłych menedżerów.

Projekt  jest skierowany do studentów zdrowia publicznego, pozostałych kierunków medycznych, zarządzania oraz studentów  innych kierunków, którzy zainteresowani są pracą zawodową w obszarze ochrony zdrowia. 

Szczegółowe informacje na facebookowym profilu Akademii Formedis.

VI EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2023/2024
» Harmonogram
» Terminarz warsztatów
» Regulamin
» Formularz zgloszeniowy
» Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Plakat


V EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2022/2023
» Harmonogram
» Regulamin
» Formularz zgłoszeniowy
» Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» Plakat

15 listopada 2022 r. w murach Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Akademia Formedis, realizowanego od 5 lat przez Dział Promocji i Karier i FORMEDIS Medical Management & Consulting. 28 tegorocznych słuchaczy przywitali: prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni oraz Partner Zarządzający, założyciel FORMEDIS Medical Management & Consulting Piotr Magdziarz.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


IV EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2021/2022
» Harmonogram

» Regulamin

» Formularz zgłoszeniowy

» Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» Zakończenie IV edycji


III EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2019/2020
» Zaproszenie do udziału
» Zakończenie (film)


II EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2018/2019
» Zaproszenie do udziału
» Spotkanie inauguracyjne
» Debata „Publiczna i prywatna służba zdrowia - razem czy osobno?” (film)

W ramach II edycji spośród 55 chętnych zrekrutowano 50 osób, przez wzgląd na olbrzymie zainteresowanie projektem wśród studentów spoza UMP, uczestnikami byli także studenci Uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza, Warszawskiego, Jagiellońskiego, Ekonomicznego w Poznaniu, czy Szkoły Głównej Handlowej.  W ramach Akademii Formedis współpracowało 6 firm: MedPolonia, Polska Federacja Szpitali, Centrum Medyczne Med-GASTR z Łodzi, Fresh Brand Designe, Szpital Powiatowy we Wrześni, Kancelaria Prawna Filipiak Babicz. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Menedżer Zdrowia, na czele z Prezesem Zarządu, Redaktorem naczelnym Januszem Michalakiem oraz redaktorem prowadzącym Krystianem Lurką.


I EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2017/2018
» Zaproszenie do udziału
» Spotkanie inauguracyjne
» Warsztaty „Marketing i PR w ochronie zdrowia” (film)
» Warsztaty „Audyt i program naprawczy szpitala” (film)
» Zakończenie

W ramach I edycji Akademii zrekrutowano 40 studentów, w tym dwoje spoza macierzystej Uczelni, zrealizowano 9 spotkań wykładowo-warsztatowych (od października 2017 do maja 2018 r.). Omawiana tematyka dotyczyła następujących zagadnień:
- marketing i PR w ochronie zdrowia, przygotowanie do rozmów negocjacyjnych
- doradztwo transakcyjne
- przywództwo, motywowanie, delegowanie; kultura organizacji w ochronie zdrowia
- audyt sytuacji wyjściowej podmiotu leczniczego niezbędny do opracowania programu naprawczego
- programy naprawcze podmiotów leczniczych
- biznesplan działalności medycznej
- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów leczniczych
- prawo w ochronie zdrowia
- organizacja pracy w podmiocie leczniczym
- inwestycje medyczne, dofinansowania (14.06.2018 - połączone z uroczystym zakończeniem I Akademii i wręczeniem certyfikatów).


NEWSLETTER FORMEDIS
» Newsletter 1/2022
» Newsletter 6/2021
» Newsletter 5/2021
» Newsletter 4/2021
» Newsletter 3/2021
» Newsletter 2/2021
» Newsletter 1/2021