O Biurze Karier UMP

Przedsięwzięcia realizowane przez Biuro Karier UMP mają na celu nie tylko umożliwienie studentom zwiększenia szans na znalezienie pierwszej pracy, ale także istotę działań stanowi wzbogacenie ich wiedzy i poszerzenie kompetencji. Do podstawowych zadań Biura Karier należą także działania polegające na przygotowaniu absolwentów i studentów naszej uczelni do poruszania się po rynku pracy - pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, szkolenia z przygotowania się kandydata do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, informowanie o ofertach pracy, praktyk, staży studenckich, wolontariatów na stronie internetowej Biura Karier  oraz na tablicach informacyjnych Działu Promocji i Karier.

Dział Promocji i Karier otwarty jest na współpracę z Uczelniami Miasta Poznania, co owocuje między innymi tym, że studenci nie tylko naszej Uczelni wybierają Biuro Karier na miejsce swoich praktyk zawodowych.  

Czym się zajmujemy?