Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów UMP

Baner - Weź udział w badaniu

Co roku przeprowadzamy badanie, którego celem jest określenie sytuacji zawodowej w jakiej znajdują się absolwenci naszej uczelni na rynku pracy. Ta niezwykle ważna inicjatywa nie może odbywać się bez Was - wspaniałych absolwentów UMP. Serdecznie prosimy Was o wsparcie i gremialny udział w tym anonimowym badaniu.

1. NA CZYM POLEGA MONITORING LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW?

Absolwenci wypełniają krótką elektroniczną ankietę, w której odpowiadają na pytania dotyczące pierwszej pracy zawodowej, trudności napotykanych na rynku pracy czy poziomu zadowolenia z jakości kształcenia prowadzonego na naszej uczelni.

2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Każdy absolwent studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

3. JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W BADANIU?

Nie musisz się zapisywać, rejestrować i podawać żadnych danych osobowych.

4. KIEDY OTRZYMAM LINK DO ANKIETY?

Sześć miesięcy po ukończeniu studiów wyślemy na Twoją skrzynkę e-mailową odnośnik do ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie.

5. CZY BADANIE JEST ANONIOWE?

Tak, badanie jest poufne, a wszystkie zgromadzone dane wykorzystamy wyłącznie do sporządzenia raportu poświęconego Monitoringowi Losów Zawodowych Absolwentów.SIÓDMA EDYCJA BADANIA JUŻ ZA NAMI!

W roku akademickim 2019/2020 pracownicy Działu Promocji i Karier UMP, działąjąc w oparciu o zarządzenie Rektora nr 36/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., przeprowadzili siódmą edycję badania "Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów UMP".

Przewodnim celem analizy było zbadanie metod, z których korzystają absolwenci w procesie poszukiwania pracy, czasu jaki jest im potrzebny do znalezienia pierwszego zatrudnienia, poziomu zadowolenia z jakości kształcenia czy dopasowania zdobytej wiedzy do potrzeb rynkowych. Badaniem zostali objęci absolwenci wszystkich wydziałów kończący studia w roku akademickim 2017/2018. Anonimowy kwestionariusz wypełniło 234 absolwentów, co kształtowało liczbę otrzymanych zwrotów na poziomie 21,93%. Raport prezentujący wyniki badania ukazał się w styczniu 2020 r. i przedłożony został władzom Uniwersytetu.