Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów UMP

Baner - Weź udział w badaniu

Co roku przeprowadzamy badanie, którego celem jest określenie sytuacji zawodowej w jakiej znajdują się absolwenci naszej uczelni na rynku pracy. Ta niezwykle ważna inicjatywa nie może odbywać się bez Was - wspaniałych absolwentów UMP. Serdecznie prosimy Was o wsparcie i gremialny udział w tym anonimowym badaniu.

1. NA CZYM POLEGA MONITORING LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW?

Absolwenci wypełniają krótką elektroniczną ankietę, w której odpowiadają na pytania dotyczące pierwszej pracy zawodowej, trudności napotykanych na rynku pracy czy poziomu zadowolenia z jakości kształcenia prowadzonego na naszej uczelni.

2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Każdy absolwent studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

3. JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W BADANIU?

Nie musisz się zapisywać, rejestrować i podawać żadnych danych osobowych.

4. KIEDY OTRZYMAM LINK DO ANKIETY?

Sześć miesięcy po ukończeniu studiów wyślemy na Twoją skrzynkę e-mailową odnośnik do ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie.

5. CZY BADANIE JEST ANONIOWE?

Tak, badanie jest poufne, a wszystkie zgromadzone dane wykorzystamy wyłącznie do sporządzenia raportu poświęconego Monitoringowi Losów Zawodowych Absolwentów.DZIEWIĄTA EDYCJA BADANIA JUŻ ZA NAMI!

Na przełomie 2021 i 2022 roku, działając w oparciu o zarządzenie Rektora nr 36/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadził dziewiątą edycję badania monitorującego losy zawodowe absolwentów uczelni. Przewodnim celem przeprowadzonej analizy było zbadanie metod, z których korzystają absolwenci w procesie poszukiwania pracy, czasu jaki jest im potrzebny do znalezienia pierwszego zatrudnienia, poziomu zadowolenia z jakości kształcenia i dopasowania zdobytej wiedzy do potrzeb rynkowych.

Badaniem zostali objęci absolwenci wszystkich wydziałów kończący studia w roku akademickim 2019/2020. Ankieta, przygotowana przez pracowników Działu Promocji i Karier, dotarła za pośrednictwem poczty elektronicznej do absolwentów 6 miesięcy po zakończeniu studiów.

Anonimowy kwestionariusz zawierał 14 pytań, które miały charakter zamknięty (należy wskazać odpowiedź) oraz charakter otwarty (należy wpisać odpowiedź). Ankietę wypełniło 314 absolwentów, co kształtuje liczbę otrzymanych zwrotów na poziomie 23,9%. W grupie tej znalazło się 269 kobiet i 45 mężczyzn. Wydział Lekarski reprezentowało 34 absolwentów, Wydział Medyczny - 66, Wydział Farmaceutyczny - 52, Wydział Nauk o Zdrowiu - 162. Studia jednolite magisterskie ukończyło 90 respondentów, studia I stopnia (licencjackie) - 58, studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) - 166. Przeważająca część badanych była absolwentami studiów stacjonarnych - 273 osoby, studia niestacjonarne ukończyło 41 respondentów.