Kontakt

Collegium Maius
Dział Promocji i Karier
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, pok. 017
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-31, 854-62-93
e-mail: promocja@ump.edu.pl