< Cofnij

Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada wolne środki finansowe na bony na zasiedlenie  dla osób do 30 r. ż. zainteresowanych podjęciem pracy/działalności  oraz na dotacje na uruchomienie własnej firmy (niezależnie od wieku).

Osoba zainteresowana może otrzymać bezzwrotne 8000 zł na urządzenie się w nowym miejscu (bon) lub dotacje na własną firmę w wysokości 23000zł.

Wsparcie może być skierowane także do absolwentów lub studentów studiów niestacjonarnych.

Plakat

Plakat