Akademia Formedis

Akademia formedis - logo

Formedis Medical Managment & Consulting we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zainicjował  projekt "Akademia Formedis", który ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia wśród przyszłych menedżerów.

Projekt  jest skierowany do studentów zdrowia publicznego, pozostałych kierunków medycznych, zarządzania oraz studentów  innych kierunków, którzy zainteresowani są pracą zawodową w obszarze ochrony zdrowia. 

Szczegółowe informacje na facebookowym profilu Akademii Formedis.

 

III EDYCJA AKADEMII FORMEDIS - ROK AKADEMICKI 2019/2020
» Zaproszenie do udziału
» Zakończenie (film)

II EDYCJA AKADEMII FORMEDIS (11.2018 - 06.2019)
» Zaproszenie do udziału
» Spotkanie inauguracyjne
» Debata „Publiczna i prywatna służba zdrowia - razem czy osobno?” (film)

W ramach II edycji spośród 55 chętnych zrekrutowano 50 osób, przez wzgląd na olbrzymie zainteresowanie projektem wśród studentów spoza UMP, uczestnikami byli także studenci Uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza, Warszawskiego, Jagiellońskiego, Ekonomicznego w Poznaniu, czy Szkoły Głównej Handlowej.  W ramach Akademii Formedis współpracowało 6 firm: MedPolonia, Polska Federacja Szpitali, Centrum Medyczne Med-GASTR z Łodzi, Fresh Brand Designe, Szpital Powiatowy we Wrześni, Kancelaria Prawna Filipiak Babicz. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Menedżer Zdrowia, na czele z Prezesem Zarządu, Redaktorem naczelnym Januszem Michalakiem oraz redaktorem prowadzącym Krystianem Lurką.

I EDYCJA AKADEMII FORMEDIS (10.2017 - 05.2018)
» Zaproszenie do udziału
» Spotkanie inauguracyjne
» Warsztaty „Marketing i PR w ochronie zdrowia” (film)
» Warsztaty „Audyt i program naprawczy szpitala” (film)
» Zakończenie

W ramach I edycji Akademii zrekrutowano 40 studentów, w tym dwoje spoza macierzystej Uczelni, zrealizowano 9 spotkań wykładowo-warsztatowych (od października 2017 do maja 2018 r.). Omawiana tematyka dotyczyła następujących zagadnień:
- marketing i PR w ochronie zdrowia, przygotowanie do rozmów negocjacyjnych
- doradztwo transakcyjne
- przywództwo, motywowanie, delegowanie; kultura organizacji w ochronie zdrowia
- audyt sytuacji wyjściowej podmiotu leczniczego niezbędny do opracowania programu naprawczego
- programy naprawcze podmiotów leczniczych
- biznesplan działalności medycznej
- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów leczniczych
- prawo w ochronie zdrowia
- organizacja pracy w podmiocie leczniczym
- inwestycje medyczne, dofinansowania (14.06.2018 - połączone z uroczystym zakończeniem I Akademii i wręczeniem certyfikatów).